2017 5/22ABC朝日「おはよう朝日です」フムスのブッダボウルレシピ

2017 5/22ABC朝日「おはよう朝日です」フムスのブッダボウルレシピ

管理栄養士

麻生れいみ

あそうれいみ
管理栄養士
/ 日本抗加齢医学会会員 / 日本栄養食糧学会会員 / 食育栄養インストラクター